Acord polític per la confluència d’organitzacions a la candidatura CUP-UNCPG

Eixos programàtics Bàsics
Les organitzacions compromeses amb aquest acord per conformar una confluència cap a una candidatura electoral compartida establim aquests eixos programàtics bàsics per treballar i desenvolupar la nostra acció política durant la propera legislatura:

1. Per fer efectiva la República dels Països Catalans. Mantenir l’acció política per a l’Autodeterminació i la Independència com única forma per construir una república que posi la vida al centre des de la plena sobirania. Ruptura amb el marc jurídic i polític estatal dominat per l’oligarquia representat per la monarquia borbònica i la Constitució espanyola de 1978. Lluita contra la corrupció sistèmica. Sense renunciar als valors democràtics i de diàleg que ha seguit el procés, sabem que la implementació efectiva de la república no vindrà d’unes negociacions impossibles amb l’estat per tal que reconegui el dret d’autodeterminació, sinó mitjançant la construcció de les majories obreres i populars i la seva mobilització sostinguda contra l’estat. Conquerir aquestes majories per la república catalana implica donar-li un fort contingut social i anticapitalista, la qual cosa obliga a una política d’independència de classe oposada a la que ERC i JxC han vingut reiteradament aplicant.

2. Contra la repressió. Amnistia per a les prop de 3.000 lluitadores represaliades. Per la derogació de la Llei Mordassa i la dissolució de l’Audiència Nacional i l’expulsió de l’exèrcit, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional dels Països Catalans. Dissolució de la BRIMO. Reforma complerta de l’estructura judicial i treballar per un nou model de seguretat. Retirada de tots els càrrecs posats per la Generalitat contra lluitadors/es.

3. En favor de les classes populars, contra les desigualtats: PA. Un pla de xoc davant l’actual situació d’emergència que inclogui la nacionalització i control públic i democràtic dels sectors estratègics i de les grans empreses de serveis bàsics, i intervenció pública dels preus dels béns essencials (alimentació, habitatge, higiene, salut, educació,…) i dels subministraments bàsics (aigua, electricitat i gas).

4. En favor de les classes populars, contra les desigualtats: SOSTRE. Un pla de xoc davant l’actual situació d’emergència que inclogui mesures per aturar els desnonaments i els talls de subministrament. Aplicació immediata, com a mínim, de la llei de regulació dels lloguers, i expropiació de pisos buits en mans de grans tenidors i sense indemnització, per a formar un parc d’habitatge públic de lloguer.

5. En favor de les classes populars, contra les desigualtats: TREBALL. Ens oposem a la destrucció del nostre teixit productiu, que ens aboca a la dependència i a la precarització dels i de les treballadores. Prohibició d’acomiadaments, arribant a la nacionalització sota control democràtic per part dels treballadors i treballadores d’aquelles empreses que pretenguin tancar, orientant la producció a resoldre les necessitats socials de manera sostenible i donant forma a un teixit productiu ecològic i respectuós del medi. Reducció de la jornada laboral sense baixada salarial per acabar amb l’atur. Contra qualsevol discriminació salarial. En defensa de salaris i pensions caldrà abordar la derogació de les lleis sorgides de l’actual marc jurídic i polític, entre les quals les lleis de reforma laboral i el Pacte de Toledo i la reforma de les pensions, que fomenten l’actual precarietat dels i de les treballadores.

6. Recuperació de la gestió i titularitat directa i pública dels serveis públics. Posant la vida davant del capital, revertir les retallades i privatitzacions.

 • Implementació d’un sistema sociosanitari de gestió, titularitat i control 100% públic. Recuperació de titularitat, gestió i provisió de tots els centres del SISCAT (Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya). Personal i recursos a hospitals i a l’atenció primària: estabilitat i dignificació dels sous. Garantint els recursos necessaris a treballadores i usuàries, així com els recursos farmacèutics essencials. Sanitat universal sense cap restricció, i inclòs el dret a l’avortament.
 • Per una educació pública, gratuïta i de qualitat, amb el professorat i els recursos econòmics necessaris. Supressió de concerts educatius.
 • Gestió pública directa de l’atenció social, prou de subcontractes i externalitzacions. Titularitat i gestió pública de les residències d’avis.

7. Per la sobirania econòmica. Derogació de l’article 135 CE i de la LRSAL i la resta de lleis d’austeritat, que prioritzen el pagament del deute, per alliberar recursos i invertir-los en sanitat pública, tota la xarxa sociosanitària i serveis socials, amb l’objectiu de pal·liar els efectes del Covid19, reforçant també la resposta des del conjunt de municipis dels Països Catalans. No al pagament del deute. En aquesta situació d’emergència social cal apostar per la renda bàsica universal per garantir el sosteniment de les persones més vulnerables. Contra la corrupció i el frau fiscal, contra el control financer i especulatiu de l’activitat econòmica, per una fiscalitat igualadora al servei del treball, lluitant per un nou model de relacions socials i econòmiques socialista, que tingui com a objectiu bastir les necessitats del poble. Nacionalització de la banca. Una banca pública al servei de la societat.

8. “Salvem el planeta, esclafem el capitalisme”, perquè un porta a l’altre també a casa nostra.

 • Sobirania alimentària, banc públic de llavors i terres, control de preus.
 • En defensa del territori, nacionalització de peatges i aturar privatització d’infraestructures.
 • Per una transició energètica cap un model públic, diversificat, ecològic i sostenible.
 • Per una nova mobilitat, xarxa de transport públic ecològic, control de fluxos turístics i reducció emissions avions i creuers.

9. Enfortir l’antiracisme. Ple drets polítics, econòmics, socials i de gènere de les persones migrants, regularitzant totes les persones migrades i garantint igualtat de tracte i un accés just als serveis públics, amb el conseqüent impuls de la derogació de la llei d’estrangeria. Tancament dels CIES.

10. Construir una societat no patriarcal. Una societat sense desigualtats entre homes i dones, ni discriminacions per motius d’opció sexual, identitat o expressió de gènere. Garantir el dret a l’avortament lliure i gratuït i desenvolupar mesures immediates per aturar les violències contra les dones, el reconeixement del treball de cures amb serveis públics de qualitat i aplicació en tots els àmbits de polítiques feministes i d’alliberament lèsbic, gai, bisexual, intersexual i transsexual. Ni precarietat ni feminicidis.

11. Per una Europa solidària de treballadores i de pobles lliures. Una Europa que superi les estructures de dominació política, econòmica i militar actual de la UE, el BCE/FMI/BM i l’OTAN. Solidaritat internacionalista contra l’imperialisme. Cercarem la relació amb aquelles organitzacions amb qui compartim aquests objectius.

12. Establir un codi ètic de la candidatura. La candidatura no s’endeutarà amb cap entitat financera i exercirà una transparència màxima en relació als seus comptes. Els seus representants actuaran d’acord amb uns principis ètics que no permetin la utilització de la política com a carrera personal i individual en benefici propi ni la concentració de càrrecs i se’ls podrà revocar en qualsevol moment. Tant les persones electes com les alliberades cobraran uns ingressos mensuals d’acord amb allò que estableixi el codi ètic. Les persones que participaran de la plataforma electoral compartida en els diferents espais de treball es comprometen a ser fidels amb el codi ètic compartit.

Els nostres compromisos

En el marc dels eixos programàtics acordats per les diferents organitzacions que impulsem aquest acord per conformar una confluència cap a una candidatura electoral plural, adoptem els següents compromisos de treball i estratègies compartides:

 • Ens comprometem a impulsar totes aquelles polítiques per generar els canvis socials necessaris per fer possible les transformacions que defensem als Països Catalans. Això inclou: impuls de mesures de Pla de Xoc per fer front a l’emergència social davant de la crisi de la Covid-19, l’impuls de noves lleis o la modificació de les existents; l’impuls de mesures que sobrepassin els límits competencials existents i la definició d’estratègies conjuntes amb el moviment popular per a fer-les efectives. Ens responsabilitzem, per tant, de liderar i garantir l’execució d’aquests canvis, tant des de dins les institucions com des de fora.
 • Ens comprometem a treballar per generar les condicions òptimes per fer efectiva una ruptura amb l’estat espanyol en el nostre camí cap a la independència. Ens cal tornar a agafar la iniciativa en la confrontació amb l’estat per defensar els nostres drets i llibertats com a poble. En la legislatura vinent, no renunciem a un nou referèndum, partint de l’experiència aconseguida en els successius embats dels darrers temps, i ens comprometem a treballar per enfortir les eines de poder popular necessàries que ens permetin recuperar el moment polític aconseguit l’1 i el 3 d’octubre de 2017. I, sobretot, a sostenir-lo.
 • Ens comprometem a treballar per l’amnistia, i a dotar-nos de les eines antirepressives necessàries per sostenir una lluita continuada pels drets i llibertats del nostre poble davant del feixisme d’estat i de carrer.
 • Ens comprometem, a situar el conflicte nacional dels Països Catalans en el terreny internacional perquè ens serà necessària la intervenció dels i de les treballadores i pobles a nivell internacional, a causa del caràcter antidemocràtic dels estats espanyol i francès, de cara a generar un marc resolutiu del conflicte nacional.

Organitzacions signants:

Pirates
Constituents per la Ruptura
Crida Constituent
CUP
Guanyem Catalunya
La Forja
Poble Lliure
Endavant OSAN
Arran
Lluita Internacionalista
SEPC

Ara ens toca parlar sense por, amb sinceritat. Ens toca reprendre el fil de l’1 d’octubre. Continuar l’embat sostingut contra un estat demofòbic. I és que venim d’un cicle de regressió del moviment independentista, un cicle de repressió, però també de resiliència, de solidaritat i de resistència!

Aquesta web opera sota una llicència
Creative Commons CC BY-SA 4.0